Privacy statement

Privacy statement stichting Bij Leven en Welzijn (BLEW) 2018

Persoonsgegevens

BLEW kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van BLEW, en/of omdat u in aanraking komt met BLEW bij uw bezoek aan een Joodse instelling en/of organisatie en/of omdat u dreigingen hebt geuit jegens de Joodse gemeenschap. BLEW kan dan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw berichten op social media
– Uw uiterlijke kenmerken ten behoeve van identificatie

Persoonsgegevens die worden verwerkt

BLEW verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan BLEW uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit het leveren van beveiliging. Daarbij kan BLEW uw persoonsgegevens gebruiken om u te identificeren en door middel van openbare bronnen onderzoek naar u te doen indien u een dreiging vormt voor de Joodse gemeenschap. BLEW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan drie jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt, en als er wel een overeenkomst tot stand komt, zolang die overeenkomst van kracht is en na beëindiging daarvan nog ten hoogste drie jaar.

BLEW verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als dat nodig is ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van BLEW of anderen, tenzij uw belangen zouden prevaleren.

Op de website van BLEW worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder
het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BLEW gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@blew.org. BLEW zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen van gegevens

BLEW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BLEW maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BLEW verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Deborah de Vries op via info@blew.org.

Contact BLEW

Blew.nl is een website van BLEW. BLEW is als volgt te bereiken:

Postadres: Van der Boechorststraat 26, 1081 BT Amsterdam
Vestigingsadres: Van der Boechorststraat 26, 1081 BT Amsterdam
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
Telefoon: +31 (0)20 4041749 
E-mailadres: info@blew.org