Publicaties & Rapporten

Publicaties en Rapporten

Dreigingsrapporten BLEW

Rapporten en analyses externe partijen

Het dreigingsniveau voor de Nederlandse samenleving in het algemeen en de Joodse gemeenschap in het bijzonder hangt in grote mate af van externe (inter-) nationale ontwikkelingen. Onderstaand vindt u rapporten en analyses van deze dreiging.

DTN 42

DTN 41

DTN 40

DTN 39

DTN 38

DTN 37

TE-SAT2015

TE-SAT2014

TE-SAT2013

TE-SAT2012

TE-SAT2011

TE-SAT2010

EU namenlijst terrroristische organisaties 2015

EU namenlijst terrroristische organisaties 2014

EU namenlijst terrroristische organisaties 2013

Cybersecuritybeeld Nederland 2015

Cybersecuritybeeld Nederland 2014

Cybersecuritybeeld Nederland 2013

Monitor antisemitisme 2015

Monitor antisemitisme 2014

Monitor antisemitisme 2013