Aanpak radicalisering gedoemd te mislukken

De belangrijkste adviseur van de gemeente Amsterdam op het gebied van Syriëgangers heeft aangegeven dat de Westerse aanpak van radicalisering ‘gedoemd’ is te mislukken. Hij pleit voor een grotere focus op de psychologische gesteldheid van de jihadisten. Klik hier voor het hele artikel.