‘Drie jaar undercover’

De Nederlandse journalist en arabist Maarten Zeegers heeft zich drie jaar lang als ‘bekeerde moslim’ begeven onder radicale moslims in de Haagse wijk Transvaal. Hij beschrijft hoe het was om de gesloten gemeenschap te betreden, maar ook geeft hij aan zijn twijfels te hebben bij het kennisniveau van de overheid, wat betreft de radicalisering die daar plaatsheeft. Lees het artikel hier voor de interessante inzichten die hij opdeed.