HEZBOLLAH VECHTERS DOEN ZICH VOOR ALS VLUCHTELINGEN

Hezbollah heeft gebruik gemaakt van de vluchtelingenstroom naar Duitsland door vechters als vluchtelingen te sturen. Uit onderzoek blijk dat er inmiddels ruim duizend Hezbollah strijders in Duitsland verschanst zitten.

In het verleden heeft Duitsland, Iran beschuldigd van spionage en het plannen van aanslagen op Israëlische en Joodse doelwitten. Er wordt daarom gedacht dat de Hezbollah strijders onder leiding staan van Iran en in Duitsland zijn om nieuwe doelwitten te kiezen, mensen te rekruteren en financiële middelen te verzamelen voor hun aanslagen.