NCTV verhoogt dreigingsniveau

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft het dreigingsniveau in Nederland verhoogd van 3 naar 4, het op een na hoogste niveau. De kans op een aanslag wordt ‘reëel’ geacht.

De aanleiding voor deze verhoging is de oorlog tussen Israël en Hamas, de koranverbrandingen op verschillende plekken in Europa en de oproepen van terroristische organisaties zoals Al-Qaeda en IS om aanslagen te plegen in Europa.

Wij kunnen ons voorstellen dat u zich naar aanleiding van deze ontwikkeling afvraagt wat dit betekent voor de inzet en werkwijze van Bij Leven en Welzijn. Wij hebben direct na de aanslagen van 7 oktober besloten tot opschaling van onze activiteiten. De nu afgekondigde verhoging van het dreigingsniveau betekent dat we onze algehele alertheid nog verder zullen verhogen en daar waar nodig onze werkwijze aanpassen. Indien daar aanleiding toe is zal dat bij bijvoorbeeld grotere evenementen leiden tot een grotere inzet van BLEW. Daarnaast hebben wij de contacten met de relevante veiligheidsdiensten zoals de NCTV naar aanleiding van dit besluit nog verder geïntensiveerd.

Wij willen tot slot iedereen in onze gemeenschap oproepen alert te blijven. Neem bij ongewone zaken meteen contact op met BLEW via +31 (0)20 6736600.
Bel bij een noodgeval altijd eerst 112.

Neem bij vragen over de verhoging van het dreigingsniveau en/of de beveiliging van de Joodse gemeenschap contact op met info@blew.org.