NEDERLANDSE STEDEN BEVEILIGEN DRUKKE PLEKKEN NA AANSLAGEN

Rotterdam gaat maatregelen nemen om te voorkomen dat in het centrum van de stad met een auto een aanslag kan worden gepleegd op grote groepen mensen.

De hindernissen worden zo veel mogelijk onopvallend in het straatbeeld geïntegreerd in de vorm van bloembakken, fietsenrekken en paaltjes, zegt de gemeente. Ook het verhogen van de stoeprand is een mogelijkheid.

Ook andere steden denken na over de bescherming van kwetsbare locaties. Zo kondigde Amsterdam vorige week al aan dat er extra maatregelen worden genomen om de stad beter te beveiligen tegen een terroristische aanslag. Ondernemers hadden hier bij de burgemeester op aangedrongen. Het gaat dan vooral om plekken met een internationale symbolische waarde, zoals bijvoorbeeld de drukke Kalverstraat.