Onderwijs tegen jihad

Een groep van circa honderd Europese onderwijsmedewerkers hebben gepleit voor een betere aanpak van radicalisering op scholen. Ze geven aan dat de scholen ‘in de fronlinie’ staan van de strijd tegen radicalisering. De oplossing is volgens hen onder andere om docenten beter te trainen in het voeren van dialoog. Hierdoor kunnen zij mogelijk personen aan het twijfelen brengen over hun extreme denkbeelden. Klik hier voor het hele artikel.