Overzicht 126 jihadisten

In dit artikel wordt ingegaan op de werkwijze van het Openbaar Ministerie bij de aanpak van jihadisten. Daarnaast wordt een schematisch overzicht gegeven van de 126  Nederlanders die als jihadist worden aangemerkt, inclusief hun status (vertrokken, terug, dood, enz.).