SALAFISTISCHE MOSKEEËN TREKKEN JONGEREN MET TWITTER EN YOUTUBE

Salafistische moskeeën in Nederland zijn beter toegerust om bezoekers naar de moskee te krijgen dan moskeeën die minder orthodox zijn. Dat concludeert het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) in een onderzoek dat door minister Blok aan de Tweede Kamer is aangeboden.

De indruk bestaat dat de populariteit van het salafisme onder moslims in Nederland groeit. Het kabinet maakt zich daar zorgen over, onder meer omdat sommige salafistische predikers de democratische rechtsstaat afwijzen, vrouwen en meisjes in een ondergeschikte positie plaatsen en aanzetten tot haat tegen andersdenkenden.

Salafistische moskeeën beschikken over actieve en bevlogen leiders die veel gebruik maken van moderne communicatiemiddelen als Twitter en YouTube. Op dat punt laten zij traditionele moskeeën achter zich. De overheid houdt deze moskeeën scherp in de gaten en gaat met personen en organisaties die “ongewenst gedrag” vertonen in gesprek. Er wordt juridisch ingegrepen als daar reden voor is.