Steekpartij Rimon

Maandagavond 23 mei is de Joodse gemeenschap opgeschrikt door een steekpartij in Grand Café Rimon in Buitenveldert. Hierbij is een vrouw ernstig gewond geraakt. De vermoedelijke dader is kort na de aanval door de politie gearresteerd. Het slachtoffer is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis; over haar toestand en de aard van haar verwondingen is weinig bekend. Zij verkeert in ieder geval buiten levensgevaar.

Bij Leven en Welzijn heeft onmiddellijk na de steekpartij contact gezocht met de leden van het Crisis Management Team (CMT) van de Joodse gemeenschap. Mensen van BLEW waren snel na het incident aanwezig bij Rimon en specialisten binnen BLEW zijn meteen gestart met het maken van een risico-analyse voor de Joodse gemeenschap. Op basis van de bevindingen maandagavond en (informele) contacten met de politie is besloten het CMT niet bijeen te roepen.

Vanzelfsprekend hebben we ons onderzoek dinsdag voortgezet waarbij we nauw contact hebben gehouden met verscheidene overheidsinstellingen, om meer te weten te komen over de achtergrond en het motief van de dader en zijn a-typische modus operandi. Op basis van de nu beschikbare informatie is de conclusie gerechtvaardigd dat er geen sprake is geweest van een antisemitisch motief. De definitieve onderzoeksresultaten door politie en justitie zullen hier uiteindelijk uitsluitsel over moeten geven.

Betekent dit dat wij over kunnen gaan tot de orde van de dag? Ja en nee. ‘Ja’ omdat de aanval geen gericht anti-Joods karakter lijkt te hebben. ‘Nee’ omdat de steekpartij ons wederom bewust maakt van de kwetsbaarheid van onze gemeenschap en ons, als BLEW, nadrukkelijk wijst op onze belangrijke taak en grote verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheid van de Joodse gemeenschap in Nederland.

Wij zijn ons tot slot zeer bewust van de onrust en wellicht zelfs het gevoel van onveiligheid dat het incident in Rimon in onze gemeenschap heeft veroorzaakt. Vanzelfsprekend houden wij de situatie zeer scherp in de gaten en vragen wij u ook om onverminderd alert te zijn op signalen of gebeurtenissen die relevant kunnen zijn voor de veiligheid. U kunt 24 uur per dag contact met ons opnemen via noodnummer +31 20 673 6600 of info@blew.org.

Namens de Stichting Bij Leven en Welzijn,

Dennis Mok