BLEW Dreigingsrapport mei 2015

Hierbij brengt de Stichting Bij Leven en Welzijn het rapport ‘Terrorisme als dreiging voor de Joodse gemeenschap in Nederland’ van mei 2015 uit.
In dit rapport wordt onder meer aan de hand van de BLEW dreigingsindex aangegeven wat de mate van dreiging is voor de Joodse gemeenschap.