ACTIEPROGRAMMA JIHADISME BEWIJST ZIJN MEERWAARDE

Het Actieprogramma aanpak Jihadisme heeft zijn meerwaarde bewezen, dat concludeert de Inspectie van Veiligheid en Justitie na een evaluatie. Sinds de start van het Actieprogramma is de aanpak continue op onderdelen geïntensiveerd, aangevuld en aangescherpt.

De Inspectie concludeert dat het Actieprogramma een belangrijk middel is geweest om het contraterrorisme-beleid te versterken. Het onderzoek van de Inspectie richtte zich op de lokale aanpak en een aantal landelijke maatregelen.