Asscher noemt opvatting Turkse jongeren over IS ‘verontrustend’

Uit een onderzoek is gebleken dat 80 procent van de Turkse jongeren het
niet “verkeerd” vindt dat er door groeperingen als IS geweld wordt
gebruikt uit naam van de jihad. O.a. minister van Sociale Zaken Lodewijk
Asscher gaf aan zeer verontrust te zijn hierover. Lees het artikel voor meer
achtergrondinformatie. Ook het Contactorgaan Moslims en Overheid heeft
aangegeven “met ontsteltenis” kennis te hebben genomen van het onderzoek.
.