Zorgen om jihadkroost

De Raad voor de Kinderbescherming heeft aangegeven zich zorgen te
maken over de radicalisering van minderjarige moslims en zich bij IS wil
aansluiten. Ouders, scholen en instanties moeten alerter worden zodat zij
signalen van radicalisering eerder opvangen. Lees hier het hele artikel.