Maatregelen naar aanleiding aanslag Joods museum in Brussel

Naar aanleiding van de aanslag op het Joods Museum in Brussel op zaterdag 24 mei jl. is er vooralsnog geen sprake van acute en concrete dreiging voor de synagogen en Joodse instellingen in Nederland.

Omdat de algemene waakzaamheid wel is verhoogd is de beveiliging van de synagogen en Joodse instellingen per direct geïntensiveerd. Deze waakzaamheid blijft gehandhaafd zolang nodig.

Voor meer informatie en updates over de situatie in Brussel verwijzen wij u door naar de website van het Security and Crisis Centre van het European Jewish Congress, www.sacc.eu.